Przesyłka gratis
Zapomniałem hasła

Klub Ulubionego Kiosku

Ulubiony Kiosk jest unikalnym sposobem dystrybucji czasopism bezpośrednio przez Wydawcę. Tysiące czytelników kupują w nim swoje ulubione pisma. A jednak wiele osób nie wie jeszcze o możliwości wygodnego przejrzenia i zakupu czasopism w Ulubionym Kiosku. Zdajemy sobie sprawę, że sukces Ulubionego Kiosku zawdzięczamy głównie "szeptanej propagandzie", czyli tym Czytelnikom, którzy polecając swoim znajomym czasopisma w Ulubionym Kiosku zbierają punkty i wygrywają nagrody w ramach Klubu Ulubionego Kiosku (KUK).

Aktywność niektórych członków KUK daje tak imponujące wyniki, że zdecydowaliśmy
się wprowadzić nowe zasady działania KUK, dające możliwości wynagradzania finansowego najaktywniejszych członków KUK.

Jak to działa

 1. 1Zgłoś akces do KUK przy okazji zakupu czasopisma w Ulubionym Kiosku (na blankiecie zamówienia wypełnij pole "Rejestracja - Akces do KUK"). Od tego momentu każdy zakupiony przez Ciebie egzemplarz pisma (papierowy lub e-wydanie) owocuje przyznaniem Ci prowizji 1 zł na Twoim koncie osobistym.
  Zostanie Ci też przyznany indywidualny numer identyfikacyjny PUKxyz, którym będziesz się posługiwał, jeżeli rozpoczniesz aktywność jako Partner Ulubionego Kiosku.
 2. 2Działając jako Partner Ulubionego Kiosku (PUK), tj. pozyskując nowych czytelników Ulubionego Kiosku podajesz swój numer PUKxyz, aby osoba kupująca za Twoją namową mogła wypełnić w formularzu zamówienia pole "Kod rabatowy", wpisując tam Twój indywidualny numer PUKxyz. Wpisując Twój numer PUKxyz osoba kupująca uzyskuje rabat 50% na pierwszy zakup jednego egzemplarza dowolnego tytułu w UK.
 3. 3Czytelnik, który przy pierwszym zakupie w UK poda Twój numer PUKxyz, jest rejestrowany jako czytelnik należący do Twojego grona (GCPUK – Grono Czytelników PUKa). Wszelkie zakupy tego czytelnika w UK przez 365 dni od jego pierwszego zakupu skutkują prowizją 20% od wartości netto tych zakupów, księgowaną na Twoim Koncie Prowizji PUKa.
 4. 4W każdej chwili możesz sprawdzić narastający stan swojego Konta Prowizji, a raz w miesiącu (w trzeciej dekadzie każdego miesiąca) możesz zadysponować zgromadzoną kwotą.
  • Jeżeli jest to kwota < 120 zł, to możesz ją przeznaczyć tylko na nagrody rzeczowe Lista Nagród.
  • Jeżeli jest to kwota > 120 zł możesz zadysponować wypłatę pieniężną, która będzie zrealizowana przelewem na Twoje konto bankowe, na podstawie opodatkowanej umowy o dzieło (PIT 18%).
  • Jeżeli jest to kwota > 500 zł, to przy realizacji wypłaty pieniężnej kwota ta jest podwajana.

Wszelkie regulacje szczegółowe zawiera Regulamin KUK.

Zasady wynagradzania w KUK

Każdy członek KUK angażujący się w pozyskiwanie nowych czytelników dla Ulubionego Kiosku może otrzymać status Partnera Ulubionego Kiosku (PUK).

 1. 1PUK pozyskuje nowych czytelników czasopism w Ulubionym Kiosku, zachęcając ich m.in. obniżoną o 50% ceną przy pierwszym (dla spróbowania) zakupie egzemplarza czasopisma (papierowego lub e-wydania), jeżeli przy zakupie powołają się na numer identyfikacyjny PUKa.
 2. 2Czytelnik, który przy pierwszym zakupie na UlubionyKiosk.pl powoła się na numer identyfikacyjny polecającego mu dany tytuł PUK-a, zostaje zarejestrowany jako CPUK (Czytelnik pozyskany przez Partnera Ulubionego Kiosku) należący do Grona Czytelników pozyskanych przez danego PUK-a.
 3. 3Każdy zakup dokonany na UlubionyKiosk.pl przez CPUKa skutkuje prowizją 20% od kwoty netto tego zakupu, naliczaną dla „jego” PUKa.
 4. 4Naliczanie prowizji 20% dla PUKa funkcjonuje przez rok, t.j. dla zakupów dokonywanych przez CPUKa w okresie 365 dni od daty jego pierwszego zakupu.
 5. 5Prowizje PUKa pochodzące od wszystkich zakupów CPUKów należących do jego Grona są księgowane narastająco na Koncie PUKa.
  • Jeżeli narastający stan prowizji na Koncie PUKa nie przekracza 120 zł, to można przeznaczyć ten dorobek wyłącznie na nagrody rzeczowe (patrz Lista Nagród KUK).
  • Gdy narastający stan prowizji na Koncie PUKa przekroczy 120 zł, to można go zrealizować w postaci wypłaty gotówkowej (przelewem na konto) na podstawie umowy o dzieło (podatek PIT 18%).
  • Gdy narastający stan prowizji na Koncie PUKa przekroczy 500 zł, to ulega on podwojeniu (prowizja z 20% rośnie skokowo do 40%), a po wypłacie na podstawie umowy o dzieło (podatek PIT 18%) znów stan prowizji na koncie jest liczony narastająco od zera.
 6. 6Każdy członek Ulubionego Kiosku (zarówno aktywny jako PUK, jak i nie przejawiający takiej aktywności) otrzymuje nagrody za lojalność czytelniczą, przejawiającą się kupowaniem czasopism w Ulubionym Kiosku (1 zł za każdy kupiony egzemplarz papierowego lub elektronicznego wydania czasopism księgowany na Konto tego członka KUK).

Przykład

Działanie wyżej przedstawionych „Zasad” i oszacowanie osiąganych wynagrodzeń zilustrujemy następującym wielowariantowym przykładem.

Niech PUK zachęca skutecznie do czytania i kupowania w Ulubionym Kiosku 2 tytułów fotograficznych i 2 tytułów popularno-naukowych:

 • 1. Digital Camera, cena 19,90 zł, netto 18,43 zł
 • 2. Digital Photographer, cena 19,80 zł, netto 18,86 zł
 • 3. Młody Technik, cena 9,90 zł, netto 9,16 zł
 • 4. Nauka bez Tajemnic, 12,00 zł, netto 11,11 zł

Rozpatrzmy trzy warianty:

A. PUK Bardzo Sprawny

Działa aktywnie na forach, fanpage’ach, prezentując dla zachęty najciekawsze tematy (artykuły) z ostatnich wydań, korespondując i rozmawiając w swoim środowisku na te tematy i podaje swój kod PUKxyz, uprawniający do pierwszego zakupu dowolnego czasopisma w Ulubionym Kiosku za pół ceny.

Załóżmy, że w wyniku takiej aktywności PUK pozyskuje co miesiąc 10-ciu nowych stałych czytelników każdego z czterech rozpatrywanych tytułów. Po 12 miesiącach powstanie stan ustalony, tj. co miesiąc 10-ciu nowych czytelników pojawiać się będzie na miejsce 10-ciu, którym kończy się roczny okres naliczania prowizji dla PUK-a (patrz wykres).

 

Narastający przebieg wzrostu liczby CPUKów, przy założeniu, że co miesiąc przybywa 10-ciu stałych Czytelników. Po 12-tu miesiącach ustala się równowaga, gdyż 10-ciu nowych Czytelników pojawia się na miejsce 10-ciu, którym kończy się roczny okres naliczania prowizji dla PUKa.

 

 

 

W tym stanie ustalonym na prowizję PUK-a „zarabia”

10 × 12 = 120 czytelników każdego z czterech tytułów

Prowizja w stanie ustalonym wynosi co miesiąc

DC 120 × 18,43 zł × 0,2 = 442,32 zł
DPh 120 × 18,86 zł × 0,2 = 452,64 zł
MT 120 × 9,16 zł × 0,2 = 219,84 zł
NbT 120 × 11,11 zł × 0,2 = 266,64 zł
= 1.381,44 zł

Ta kwota jest > 500 zł, zatem ulega podwojeniu:

1.381,44 zł × 2 = 2.762,88 zł

Taki jest miesięczny zarobek (brutto) PUK-a Bardzo Sprawnego.

B. PUK Dość Sprawny

Robi to samo co w wariancie A, ale ma znacznie słabsze wyniki, pozyskując co miesiąc 3-ch czytelników każdego z rozpatrywanych czterech tytułów. Zatem w stanie ustalonym po 12-tu miesiącach będzie miał

3 × 12 = 36 czytelników każdego tytułu

Prowizja w stanie ustalonym wynosi co miesiąc

DC 36 × 18,43 zł × 0,2 = 132,70 zł
DPh 36 × 18,86 zł × 0,2 = 135,79 zł
MT 36 × 9,16 zł × 0,2 = 65,95 zł
NbT 36 × 11,11 zł × 0,2 = 79,99 zł
= 414,43 zł

Po dwóch miesiącach mamy

2 × 414,43 zł = 828,86 zł

Ta kwota jest > 500 zł, zatem ulega podwojeniu:

828,86 zł × 2 = 1.657,73 zł

Tyle zarabia (brutto) co dwa miesiące PUK Dość Sprawny.

C. PUK Od Niechcenia

Do spróbowania dla każdego. Trochę starań i załóżmy, że co miesiąc PUK pozyskuje 1-ego czytelnika każdego z czterech rozpatrywanych tytułów. Wówczas po 12-tu miesiącach w stanie ustalonym będzie miał 12-tu czytelników każdego tytułu.

Prowizja w stanie ustalonym wynosi co miesiąc

DC 12 × 17,59 zł × 0,2 = 44,23 zł
DPh 12 × 18,86 zł × 0,2 = 45,26 zł
MT 12 × 9,16 zł × 0,2 = 21,98 zł
NbT 12 × 11,11 zł × 0,2 = 26,66 zł
= 138,14 zł

Tu mogą być różne strategie „zarządzania” tym zarobkiem:

 • - można podwoić jego siłę nabywczą biorąc w rozliczeniu nagrodę rzeczową w postaci bonu podarunkowego o wartości 120 zł, który uprawnia do darmowej prenumeraty dowolnych czasopism z Ulubionego Kiosku o wartości 240 zł;
 • - jest to kwota większa od 120 zł, zatem można ją pobrać w gotówce;
 • - można cierpliwie poczekać pół roku, aż zbierze się kwota

6 × 138,14 zł = 828,86 zł,

która jest > 500 zł, zatem ulega podwojeniu:

828,86 zł × 2 = 1.657,73 zł

Taka kwota (brutto) wypłacana co pół roku też nie jest do zbagatelizowania, zwłaszcza, że osiąga się ją za działania Od Niechcenia.

 

Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem KUK, to zapisz się! Wystarczy kliknąć na odpowiednie pole formularza zakupowego przy najbliższym zakupie.

Witaj w Klubie Ulubionego Kiosku

.

Wydawca
AVT-Korporacja Sp. z o.o.

AVT-Korporacja
Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11,
03-197 Warszawa

tel.: 22 257 84 99
fax: 22 257 84 00

avt@avt.pl
www.avt.pl

O Wydawnictwie
Wydawnictwo AVT działa od stycznia 1992 roku. Specjalizuje się w wydawaniu czasopism oraz informatorów poradnikowych (specjalistycznych i popularno-naukowych) dla czytelników o wyraźnie określonych zainteresowaniach – profesjonalistów i hobbistów. Portfolio AVT liczy łącznie 37 tytułów regularnych, w tym 20 miesięczników i dwumiesięczników, które grupują się w pięciu segmentach tematycznych: Budownictwo i Wnętrza, Elektronika i Automatyka, Muzyka i Dźwięk, Edukacja i Hi-Tech oraz Rodzina. Łącznie czasopisma AVT mają ponad 1,5 miliona czytelników.